K.W. Rutkowska

mgr KAROLINA WANDA RUTKOWSKA

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

DYŻUR

 

 

KONTAKT

pokój 227

e-mail: ka.rutkowska@wp.pl

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Regionalizm

Muzeologia

Etnografia Polski i Czech

 

TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ

Regionalizm łowicki w okresie Polski Ludowej

opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekty badawcze

Nadchodzą! Jak ich przyjmiemy? – projekt badawczy, realizowany w  ramach współpracy z Polską Akademią Nauk i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Celem tego projektu jest zbadanie kluczowych elementów obecności uchodźców w Polsce w zakresie ich recepcji i integracji, a także zbadanie lokalnych społeczności; 2016; wykonawca

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły

2016: Krzyż jerozolimski – symbolika i jego egzemplifikacja w chrześcijańskim świecie. [W:] Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości. Red. M. Szajda. Warszawa, s. 31-51.

2016: Autorytety w polskiej kulturze ludowej. Geneza i wpływ na wieś przełomu XIX i XX w., [w:] Szajda M. (red.) Kreowanie autorytetu poprzez efektywną komunikację, Warszawa, s. 79-93.

2015: Karol Jan Rybacki – ojciec łowickiej prasy i regionalista. „Zeszyty Wiejskie”, t. 21, s. 113-123, ISSN 1506-6541.

2014: Łapta Złodzieja! Czyli Ogólnopolska Akcja na Rzecz Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych. [W:] Patterns of Europe. Wzory kultury, K. Piwońska, K. Plebańczyk (red.), Lublin, s. 127-137, ISBN 978-83-64375-11-8.

 

Korekta i e-redakcja

2016: Barbucha H., Krępa. Moja mała ojczyzna, Krępa, ISBN 978-83-61034-50-6.

2016: Sut Cz., Martyrologia mieszkańców Ziemi Łowickiej w latach 1939-1945, Łowicz, ISBN 978-83-61034-42-1.

2016: Cebrowski A. K., Roczniki miasta Łowicza pisane w latach 1648-59, (e-wydanie), Łowicz, ISBN 978-83-65492-03-6.

2016: Lewandowski E., Pochwała nierówności i naiwności, Łódź, ISBN 978-83-941198-0-5.

2016: Portrety rodzinne, wydawnictwo pokonkursowe; konkurs literacki dla dzieci i młodzieży organizowany przez Miejską Bibliotekę im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

2016: Rybacki K., Notatki Jeńca z Dänholmu i Zamku Celle, ISBN 978-83-943905-9-4.

2015: „Zeszyty Wiejskie”, t. 21, ISSN 1506-6541.

2015: Kostrzewa Z., Guziki w literaturze, Łowicz, ISBN 978-83-65440-00-6.

2015: Rybacki K., Księżanka Zocha, Łowicz, ISBN 978-83-943505-0-1.

2015: Pająk M. A., Obrzędowość rodzinna wsi Brenica, na przykładzie rodu Pająków, Tomaszów Mazowiecki, ISBN 9788393965489.

2014: Lewandowski E., Małe wielkie narody: portrety historyczno-socjologiczno-literackie, Łódź, ISBN 9788394119805.

2014: Malangiewicz M., Rutkowski J., I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918, Łowicz, ISBN 978-83-913912-8-0.

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe

2016: Medycyna naturalna w naszym domu. Natural medicine in our house. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Jarosław 12-13.05.2016.

2014: Łapta Złodzieja! Ogólnopolska Akcja na Rzecz Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych. Konferencja zorganizowana przez Warsztaty Kultury w Lublinie pt. Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie. Lublin, 6-7.11.2014 r.

 

Konferencje ogólnopolskie

2016: Wartości prezentowane przez sztukę ludową jako ważny środek oddziaływań społecznych. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Hierarchia wartości jako impuls rozwojowy służący  poznawczym, kognitywnym i interakcjonistycznym teoriom kształtowania osobowości, zorganizowana przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania w Szczecinie, Szczecin 24.06.2016.

2016: Historia pewnego dworku – wyspa w centrum miasta. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dwór/pałac/willa dzisiaj, zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Twórców Sztuki Użytkowej, Wola Krzysztoporska 24.05.2016.

2016: Etnodesign w biznesie – granice inspiracji. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Creative Vibes. Kreatywnością rozwijamy biznes, organizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 6-7.05.2016.

2016: Karol Jan Rybacki – łowicki regionalista. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Regionalizm w polityce, kulturze i gospodarce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce, 11.01.2016 r.

2015: Autorytety w polskiej kulturze ludowej. Geneza i wpływ na wieś przełomu XIX i XX w. Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Kreowanie autorytetu poprzez efektywną komunikację, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania w Szczecinie. Szczecin, 21.12.2015 r.

2015: W poszukiwaniu zaginionych symboli. Przemiany kulturowe we współczesnym świecie. Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości.  Nieborów, 12. 12.2015 r.

2014: Oskar Kolberg – znany i nieznany. Konferencja popularno-naukowea pt. Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach. Skierniewice, 08.10.2014 r.

 

Konferencje studencko-doktoranckie

2016: Kult religijny w polskiej medycynie ludowej. Konferencja pt. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Człowiek w ujęciu holistycznym” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Jarosław 08.04.2016.

2014: Najmniejsze muzeum w Europie. Konferencja pt. Weź przyszłość w swoje ręce, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Tomaszów Mazowiecki, 17.12.2014 r.