Konferencja „Dwór/pałac/willa dzisiaj”

 

PLAN KONFERENCJI

ZAPROSZENIE

zdjęcia

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.:

Dwór/pałac/willa dzisiaj

Wola Krzysztoporska, 24.05.2016

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ, Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ oraz Stowarzyszenie Twórców Sztuki Użytkowej

- 2016 - (3)

Problematyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego dworów/pałaców/willi zwykle poruszana jest w odniesieniu do przeszłości.

Celem naszej konferencji jest poznanie i zrozumienie dzisiejszej egzystencji dworów/pałaców/willi oraz dokumentacja i refleksja nad zmianami dokonującymi się współcześnie w ich w estetyce, semantyce i przeznaczeniu. Jak funkcjonują dwory w płynnej nowoczesności? Jak działają na naszą wyobraźnię i społeczną praxis? Jak wyglądają współczesne pałace i wille? Jakie niosą kulturowe znaczenia?

Do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko pracowników naukowych, ale także doktorantów i studentów dyscyplin humanistycznych: antropologów, archeologów, architektów, historyków, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kulturoznawców, prawników, socjologów i wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.

 

Proponowana problematyka referatów

 • Ochrona dworów/pałaców/willi – problemy administracyjno-prawne
 • Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe dworów/pałaców/willi w płynnej nowoczesności
 • Adaptacja, rewitalizacja, konserwacja, renowacja
 • Dwór/pałac/willa jako zabytek
 • Dwór/pałac/willa jako palimpsest
 • Estetyka i semantyka współczesnych dworów/pałaców/willi
 • Styl dworkowy, moda na dwory (mit – tradycja – konsumpcja)
 • Biografie dworów/pałaców/willi (monografie, studia przypadków, egzemplifikacje)
 • Dewastacja, ruiny
 • Zapomniane dwory/pałace/wille
 • Codzienność i niecodzienność we dworze/pałacu/willi
 • Dwór/pałac/willa a style życia
 • Obrazy dworu/pałacu/willi w literaturze i sztuce
 • Parki i ogrody

 

Zagadnienia te stanowią jedynie ogólny zarys problematyki; zachęcamy do zaproponowania własnych konceptów.

 

Konferencja odbędzie się 24 maja 2016 roku w dawnej willi Szpilfoglów w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 9). Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.04.2016.

 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz) prosimy wysłać na adres e-mailowy: konferencja.dwor.palac.willa@gmail.com

 

Opłata konferencyjna (80 zł) obejmuje materiały konferencyjne, wydanie publikacji pokonferencyjnej (konkurs referatów) oraz napoje i ciastka podczas konferencji. 

 

Więcej informacji o konferencji (np. dojazd, noclegi, warunki uczestnictwa, warunki publikacji referatu) można uzyskać, kontaktując się z sekretarzami: Sebastianem Latochą i Katarzyną Schatt-Babińską; kontakt: konferencja.dwor.palac.willa@gmail.com; tel.: +48 782 663 199.