Zima w mieście

Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta
polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa

1–2. 12. 2016 Kraków

PROGRAM

.

Organizatorzy konferencji:
Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności
Pracownia Etnologii w Krakowie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Karola w Pradze

Patronat nad konferencją objęła:
Komisja Antropologii Miasta Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

.

Miejsce obrad:
Polska Akademia Umiejętności
Sala im. prof. Karoliny Lanckorońskiej
Kraków, ul. Sławkowska 17

.

Badania miejskiej kultury to dynamicznie rozwijająca się subdyscyplina etnologii/antropologii kulturowej. Spośród innych nauk humanistycznych zajmujących się miastem wyróżnia ją specyfika w sposobie stawiania problemów, szczególnego rodzaju badawcza wrażliwość wyczulona na konkret, wnikliwość obserwacji oraz refleksja nad – wydawać by się mogło – oczywistymi i niewartymi uwagi przejawami życia w mieście. Te imponderabilia wynikają z określonej postawy, jaką przybiera etnolog wobec miejskiej rzeczywistości. To szczególny ogląd polegający na rozumieniu i tłumaczeniu kultury przez kulturę.
„Zima w mieście” – to kolejny z takich na pozór błahych tematów, które podejmujemy w ramach cyklu „Różne oblicza kultury miasta”. Zimę w mieście można opisywać nie tylko przyglądając się jego materialnej albo zamieszkanej przestrzeni. Jeśli potraktujemy tę frazę jako metaforę, za pomocą której można „pisać” i „czytać” miejski tekst, przez pryzmat zimy zobaczymy miasto wielu kulturowych znaczeń i symboli, dyskursów kon- i intertekstualnych.
Zapraszamy do refleksji i egzemplifikacji tego, jak można opisać i jak można interpretować ów fenomen kulturowy, jakim jest zima w mieście. Jak mówić nie tylko o doświadczaniu i przeżywaniu tej pory roku w mieście, ale również o wyobrażeniach przestrzeni miasta zimą czy odmianach funkcjonowania w naszej świadomości. Lista szczegółowych zagadnień związanych z proponowanym tematem jest szeroka, obejmuje między innymi:
– tropy, metafory, figury w myśleniu o zimie w mieście
– różne oblicza, jakie zimą miasto przybiera
– miasto mieszkańca, miasto turysty, miasto dnia i miasto nocy podczas zimy
– zimowy rytm miejskiego stylu życia i jego znaki (spowolnienie, przyspieszenie, codzienność, odświętność, ludyczność, karnawalizacja)
– zimowe sensorium miasta (ikono-, audio-, olfaktosfera).

.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
dr hab. Ewa Grażyna Karpińska, prof. UŁ

doc. PhDr Blanka Soukupová, CSc.

Sekretarze konferencji:
dr Renata Hołda
dr Maria Godyń

.

Języki obrad: polski, czeski, słowacki
Czas wystąpienia: 20 minut

.