Jura Krakowsko-Częstochowska

MIEJSCA PAMIĘCI I ZAPOMNIENIA. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PÓŁNOCNYCH TERENÓW JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ (grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki)

.

Projekt realizowany jest w latach 2014–2019 i zakłada przeprowadzenie badań na obszarze 5 jurajskich gmin powiatu częstochowskiego:

Mstów (rok 2015);
Olsztyn (rok 2015);
Janów (rok 2016);
Lelów (rok 2016);
Przyrów (rok 2017).

.

Prowadzący: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland.

.

Projekt, w swej warstwie koncepcyjnej i metodologicznej, przyjmuje perspektywę interdyscyplinarną. Sięgamy przede wszystkim po metody współczesnej antropologii kulturowej oraz nawiązujemy do nowych trendów w archeologii ukierunkowanej na badanie czasów najnowszych. Refleksję tych dwóch dyscyplin uzupełniamy wiedzą z zakresu historii regionu oraz historii sztuki.

Przedmiotem naszych badań są konkretne miejsca w krajobrazie fizycznym i w krajobrazie kulturowym. Przeprowadzamy wywiady etnograficzne dotyczące miejsc szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności, organizujących ich doświadczanie codzienności i niecodzienności, będących dla nich świadkami i śladami przeszłości. Interesują nas miejsca zbiorowo pamiętane, szczególnie te, które do tej pory nie funkcjonowały w szerokim dyskursie.

..

Więcej informacji na temat badań oraz bogatą dokumentację fotograficzną można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: http://najurze.uni.lodz.pl/

 

Znak_Jura