Liczne specjalizacje

Antropologia ekologiczna

Antropologia gender

Antropologia historyczna

Antropologia jedzenia

Antropologia medyczna

Antropologia miasta

Antropologia neoliberalizmu

Antropologia nowych technologii

Antropologia organizacji

Antropologia polityki

Antropologia postsocjalizmu

Antropologia religii

Antropologa symboliczna

Antropologia sztuki

Antropologia tożsamości

Antropologia zmysłów – sensoryczne pejzaże kulturowe