M. KANIOWSKI

prof. UŁ dr hab. ANDRZEJ MACIEJ KANIOWSKI
Instytut Filozofii UŁ

 

KONTAKT
tel.: (42) 635 61 46
e-mail: maciek@filozof.uni.lodz.pl

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA
Filozofia Jurgena Habermasa
Problem odpowiedzialności za przeszłość
Miejsce religii w nowoczesnym społeczeństwie
Etyka deontologiczna Immanuela Kanta oraz Kantowska filozofia państwa i prawa, pojęcie prawa, problem własności i wspólnoty