M. Songin-Mokrzan

dr Marta Songin-Mokrzan

adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej

 

KONTAKT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55

e-mail: marta.songin@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

środa 15.00-16.00 (pok. 229)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia neoliberalizmu

Antropologia technologii

Etnografia procesów produkcyjnych

Filozofia i ontologia maszyn

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji „neoliberalnego imaginarium”. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach stażu podoktorskiego FUGA 2; 2013-2016; kierownik projektu.

Projekty badawcze

Określenie formuły instytucjonalnego wsparcia oddolnej aktywności kulturalnej w wybranych miejscowościach. Analiza przestrzeni publicznej i stworzenie modelu funkcjonowania wzorcowych formalnych i nieformalnych instytucji kulturalnych, ASP w Warszawie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, 01.08-15.08 2012; wykonawca.

Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany Kultury polskiej – projekt badawczy, ASP w Warszawie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej; 08.06-01.09 2012; wykonawca.

.

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2014: Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii, Wrocław – Łódź. PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 53.

Artykuły

2016: Etnografia Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako przyczynek do antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu. [W:] Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu. Red. W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer. Gdańsk, s. 210-234.

2015: Engaged Anthropology in Poland: Beyond the Postmodern Concept of Science. “Déjà lu. WCAA Global E-Journal”, no. 3, http://www.wcaanet.org/dejalu/index.html.

2013: Ethnographic Experience and the Politics of Situatedness In Scientific Biographies. Between the ‚Professional’ and ‚Non-Professional’ Dimensions of Humanistic Experiences”. Ed. M. Kafar. Łódź – Kraków, pp. 165-178.

2013: Antropologia zaangażowana w Polsce. Poza postmodernistyczną koncepcję nauki. „Lud”, t. 97, s. 111-132.

2012: Artykulacje lokalności. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako praktyka dyskursywna. [W:] „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2 (17), s. 55-67  (współautor: Michał Mokrzan).

2011: Z podporządkowanego punktu widzenia. Roszczenia poznawcze „klas podrzędnych”. [W:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań. Red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin. Warszawa, s. 29-46.

2010: Etyczny wymiar spotkania antropologicznego w świetle antropologii zaangażowanej. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław-Łódź, s. 69-86 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

2006: Teren, dialog, (współ)uczestnictwo. Elementy praktyki badawczej współczesnej etnografii. [W:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce. Red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski. Wrocław, s. 99-111.

Tłumaczenia

2010: Brigitta Höijer, Dyskurs globalnego współczucia a sprawa mediów. „Tematy z Szewskiej”, nr 1 (4), s. 35-46 (Discourse of Global Compassion and the Media).

2011: Sarah Pink, Zwiedzanie miasta. Sensoryczny charakter więzi społecznych w etnograficznym procesie wytwarzania miejsca. „Tematy z Szewskiej”, nr 1 (5), s. 137-148 (An Urban Tour. The Sensory Sociality of Ethnographic Place-making).

2011: Melinda Hinkson, Australijski skandal wokół prac Billa Hensona. Kilka uwag na temat nowego kulturowego stosunku do obrazów. „Tematy z Szewskiej”, nr 2(6), 235-245 (Australia’s Bill Henson Scandal: Notes on the New Cultural Attitude to Images).

.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia neoliberalizmu

Antropologia nowych technologii

Antropologia postsocjalizmu

Antropologia tożsamości

Metodologia społeczna z elementami logiki

Metody interpretacji kultury

Podstawy warsztatu naukowego

Pozostałe przedmioty

Antropologia organizacji

Zawód: antropolog