Młodzi badacze o terenie

MŁODZI BADACZE O TERENIE.

SESJA Z OKAZJI 70. JUBILEUSZU INSTYTUTU ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UŁ

 

Zakończyliśmy pierwszą edycję projektu Postudiuj na próbę! (więcej o projekcie), którego autorami są pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ. Cieszymy się, że przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz że uzyskało aprobatę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

Uczniowie dwóch łódzkich liceów, którzy brali udział w naszej akcji, uczestniczyli w przygotowanym specjalnie dla nich kursie akademickim obejmującym różne formy dydaktycznych aktywności. Wszystkie zajęcia tematycznie związane były z etnograficznymi badaniami terenowymi, które w tym roku, by zaakcentować rocznicę przyłączenia dzielnicy Bałuty do Łodzi, zatytułowaliśmy Na Bałutach. Historie rodzinne. Wyniki badań uczestnicy projektu przedstawili podczas sesji naukowej Młodzi badacze o terenie. Sesja z okazji 70. jubileuszu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

 

Sesja odbyła się 29 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (ul. Pomorska 149/153), w Małej Auli, w godz. 10.30-12.30.

 

Program:

10.30-10.35 Powitanie

10.35-10.50 Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu „Postudiuj na próbę!”
prof. UŁ dr hab. Elżbieta Jung, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

10.50-11.00 70 lat w terenie. O badaniach terenowych łódzkich etnologów
prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

11.00-11.10 Krajobrazy, ludzie, etnografia. Wirtualna mapa fotografii z terenu
Kalina Wielocha

11.10-11.40 „Na Bałutach. Historie rodzinne” – raport z terenu
uczestnicy projektu „Postudiuj na próbę!”

11.40-11.55 Miejsca pamięci i zapomnienia. Zapiski terenowe z pierwszego sezonu badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Justyna Badji

11.55-12.10 Warsztat zegarmistrza – teren zawieszony w czasie
Konrad Gałązka

12.10-12.25 Ciało jako teren dla antropologa
mgr Sebastian Latocha

12.25-12.30 Zakończenie