Paulina Cichoń

13466309_1048785225157584_8632588374806961238_n

mgr Paulina Cichoń

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

KONTAKT

pokój 227

e-mail: cichon.paulina89@gmail.com

dyżur: środa 15:30-17:00

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia podróży i turystyki

Komunikacja międzykulturowa

Język, kultura i tradycje bliskowschodnie

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obraz „Orientu” w relacjach polskich podróżników. Od diarium romantycznego do e-dziennika

współczesnego

opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Obraz „Orientu” w relacjach polskich podróżników w perspektywie antropologii turystyki i podróży; grant realizowany  w  ramach  dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; 2016; kierownik i wykonawca

 

Projekty badawcze

Nadchodzą! Jak ich przywitamy?; projekt badawczy, realizowany w ramach współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnych; 2016; wykonawca

 

Ewaluacja ex-post działań realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektów systemowych PO KL; projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi; 2016; wykonawca

 

Język równościowy; materiał przygotowany w ramach projektu Amnesty International „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”, 2015; współautorka

 

PUBLIKACJE

Artykuły

2016: Podwieczorek u Berbera”. Gospodarze i goście w świetlne turystyki etnicznej. Antropologiczna analiza ofert biur podróży, „Folia Turistica”, nr 39, 2016, s. 219-240.
2016: Dwory. Zyski i straty w ponowoczesności. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź, s. 7-14. (współautor: S. Latocha)

2016: „Mikronarracje” o pałacach Orientu w wybranych XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź, s. 185-196.

2016: „Kolumnowym portykiem zdobione”. Antropologiczna opowieść o toposie dworu. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź, s. 53-67.

2016: O współczesnych wnętrzach tradycją dekorowanych. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 97-120.

 

Redakcje naukowe

2016: Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. [wraz z S. Latochą]

 

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe

2016:Obraz życia lokalnych mieszkańców w filmie „Timbuktu”. Pomiędzy literalnością a symbolem, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Konflikty i kontrowersje – obszary podziału we współczesnych społeczeństwach oraz sposoby ich prezentacji w lokalnej/ małej kinematografii, Kraków 28-30.09.2016.

2015: „Podwieczorek u Berbera.” Gospodarze i goście w świetle turystyki etnicznej; Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy, Kraków 1-2.06.2015.

 

Konferencje ogólnopolskie

2016: Między fascynacją a nostalgią. Anny Neumanowej „Obrazy z życia na Wschodzie”; Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenie uchodźstwa polskiego, Toruń 20-22.06.2016.

2016: Kolumnowym portykiem zdobione. O współczesnych realizacjach inspirowanych stylem dworkowym. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dwór/pałac/willa dzisiaj, Uniwersytet Łódzki. Wola Krzysztoporska, 24.05.2016 r.

2016: „Nowe państwa” Bliskiego Wschodu w obliczu budowania tożsamości narodowej. Szkic antropologiczny, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. XIII Dni Arabskie. Dziedzictwo układu Sykes-Picot (1916-2016), Łódź, 13-14.04.2016.

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Z-ca Prezesa Studencko-Doktoranckiego Koła Etnologów UŁ „WAGABUNDA”