Polski film antropologiczny. Między nauką a sztuką

Łódź, 12-13 października 2017 r.

Obrady i projekcja filmów: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, s. 221

PROGRAM

 

Problematyka konferencji

We współczesnej polskiej antropologii film przestał pełnić służebną rolę pomocniczej metody opisywania i interpretowania rzeczywistości. Jednakże jasne określenie epistemologicznego statusu filmu wciąż stwarza kłopoty. W dyskusjach antropologów zajmujących się problematyką wizualności podkreśla się potrzebę nowego zdefiniowania filmu antropologicznego oraz zastanowienia się nad wieloma ważnymi kwestiami, takimi jak:

– modele i gatunki filmu antropologicznego,

– sposoby filmowej narracji (problem opisu rzeczywistości i jej przedstawienia),

– poszukiwanie nowych form wyrazu (modele artyzmu, mody kulturowe),

– rodzaje filmów (np. film bezpośredni, obserwacyjny, kreacyjny, osobisty) jako typy narracji antropologicznych.

Celem konferencji będzie skonfrontowanie teorii filmu antropologicznego ze współczesną twórczością filmową powstałą w ośrodkach akademickich i muzealnych. Teoretycy (specjaliści z zakresu antropologii wizualnej) i praktycy (twórcy filmowi i autorzy filmowych dokumentów antropologicznych) będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki filmu antropologicznego, jego poznawczych funkcji i artystycznych wartości.

Zasadniczym celem planowanej konferencji jest – oprócz efektów naukowych w postaci refleksji nad poznawczą funkcją i heurystyczną wartością filmu antropologicznego – popularyzacja nowych metod dokumentacji rzeczywistości badanej przez antropologów. Konferencja połączona będzie z prezentacją filmów i seminaryjną dyskusją nad nimi. Konferencja pogłębionej przyczyni się do realizacji podstawowych zadań Polskiego Instytutu Antropologii.

 

Zapisy

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 złotych (nie dotyczy studentów). Numer konta zostanie podany w osobnej wiadomości po zgłoszeniu chęci udziału w konferencji. W tym celu należy napisać (do 24 września 2017 r.) do sekretarza konferencji na adres e-mailowy: sebastian.latocha@uni.lodz.pl. Osoby, które uiszczą opłatę, otrzymają materiały konferencyjne, wezmą udział w seminarium oraz wieczorku towarzyskim.

 

Organizator

Organizatorem konferencji jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z: Polskim Instytutem Antropologii, Łódzkim Domem Kultury, Komisją Kultury Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Łodzi.