S. Latocha

dr SEBASTIAN LATOCHA

adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 221

e-mail: sebastian.p.latocha@gmail.com

 

DYŻUR

wtorek 10:15-11:45

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia medyczna, etnomedycyna, medycyna ludowa, historia medycyny

Antropologia historyczna, mikrohistoria

Etnografia/antropologia/socjologia wizualna

 

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty i projekty badawcze

Symplifikacja procesu wydawniczego (zakup programu do DTP) – wsparcie promocji efektów tematów naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ; grant realizowany  w  ramach  dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; 2016; kierownik i wykonawca

 

United States of Europe. A Travelling Exhibition about European Identity and Todey’s Europe; grant Komisji Europejskiej; 2011-2013; wykonawca

http://www.go-use.eu/en

 

AMIEurope – Art Migrations into European Cultures; grant Komisji Europejskiej; 2009-2011; wykonawca

http://proedu.uni.lodz.pl/archives/224

 

Nadchodzą! Jak ich przyjmiemy?; projekt badawczy, realizowany w ramach współracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnych; 2016; wykonawca

 

Zdrowie i choroba w optyce historii i antropologii ciała; projekt badawczy, realizowany  w  ramach  dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; 2015; kierownik i wykonawca

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły

2016: Antropologia kulturowa wobec wojny. Od nauki stosowanej do instrumentalizacji
nauki. [W:] Kultura Pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy. Red. T. Iwiński, H. Marek, J. Wiatr. Poznań 2016, s. 31-46.

2016: Dyskurs filmu wobec transplantacji: od „Złodziejskiej ręki” do „Bogów”. Antropologiczna refleksja nad  obrazami transplantacji w kinie. [W:] Inny – Obcy – Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki. Red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska. Bydgoszcz, s. 40-48.

2016: Reklamy napojów energetyzujących. Raport antropologiczny. [W:] Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom. 2. Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym. Red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny. Bydgoszcz, s. 157-174.

2016: Kulturowe dzieje protezy. Mit – historia – współczesność. [W:] Szkice z historii kultury ciała. Red. W. Korpalska, M. Zieliński, W. Ślusarczyk. Bydgoszcz, s. 137-148.

2016: Przeszczep jako dar. Banalna asocjacja, niebanalne implikacje. Perspektywa antropologii medycznej. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów, s. 205-239.

2016: Oblicza choroby. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów, s. 12-20. (współautor: E. Nowina-Sroczyńska)

2016: Galeria czy dom? Animacja zabytku na przykładzie willi w Woli Krzysztoporskiej. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska. Łódź, s. 173-181. (współautor: M. Chelińska)

2016: Pałace i wille. Zyski i straty w ponowoczesności. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska. Łódź, s. 7-14. (współautor: K. Schatt-Babińska)

2016: Dwory nad Wolbórką – rekonesans i planowanie dziedzictwa. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź, s. 71-94.

2016: Dwory. Zyski i straty w ponowoczesności. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź, s. 7-14. (współautor: P. Cichoń)

2016: Wolskie memuary. Wola Krzysztoporska we wspomnieniach Heleny Szereszewskiej, Włodzimierza Dajcza i Jana Kodrębskiego. Egzemplifikacje na marginesie historii antropologicznej i historii regionalnej. „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 123-142.

2016: Pałac w Ujeździe. Rekonfiguracje tradycji w XX i XX wieku. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 122-136.

2016: Nowe czytanie tradycji. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 7-15 (współautor: E. Nowina-Sroczyńska).

2016: How Do Folk Beliefs of Brain Death Influence Attitudes to Transplantation. A Study of Anthropology in Medicine. [W:] Selected Psychosocial and Medical Problems of Transplantation. Red. H. Liberska, K. Boniecka. Warszawa, s. 176-183.

2016: Symbole, znaki i alegorie w etnomedycynie. Choleryczne egzemplifikacje. [W:] Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości. Red. M. Szajda. Warszawa, s. 64-79.

2015: Między „disease” i „illness”, czyli o sztuce przedstawiania chorób w medycynie. Recenzja książki Richarda Barnetta, „The Sick Rose: Disease and the Art of Medical Illustration”, Thames & Hudson, London 2014 (245 strony). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 55, s. 239-242.

2015: „Wycinają nerki na dyskotece” – legenda miejska. Na marginesie folklorystyki i antropologii medycznej. „Zeszyty Wiejskie”, t. 21, s. 151-161.

2015: Niepełnosprawnośc jako wyzwanie rzucone modzie i sztuce. O awangardowych protezach Aimee Mullins i Viktorii Modesty. [W:] Kobiecość a niepełnosprawność. Red. Janocha W., Zielińska-Król K. Lublin, s. 246-259.

2015: Pierwszy przeszczep nogi w dziejach wyobraźni człowieka. Życie świętych Kosmy i Damiana w legendzie i obrazie. [W:] Emocje – literatura – medycyna. Red. D. Saniewska. Kraków, s. 21-36.

2015: Strach przed przeszczepami w Polsce i bezpieczeństwo zdrowotne w optyce antropologicznej. [W:] Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. Red. N. Fechner. Z. Nęcki. Poznań, s. 57-64.

2014: Mistyka wojny w propagandzie Młodzieży Wszechpolskiej. Analiza plakatu dokumentalnego „Kocham Polskę” Marii Zmarz-Koczanowicz. [W:] Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych. Red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński. Łódź, s. 181-198.

2014: Centrum Tomaszowa Mazowieckiego. Między mapami mentalnymi a doświadczeniem. [W:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska E., T. Siemiński. Pruszcz Gdański – Bytów, s. 133-150.

2014: Powrót do archiwum. Etnologiczna lektura metryk Kościoła rzymskokatolickiego. „Zeszyty Wiejskie”, t. 19, s. 215-225.

2013: Błazen w późnym PRL-u. O happeningach „Łodzi Kaliskiej”. [W:] Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku. Red. K. Tatarowski, A. Barczyk, R. Nolbrzak. Łódź, s. 231-238.

2013: Polskie wymyślanie kulinarnych tradycji. „Fragile”, t. 19, nr 1, s. 94-96.

2012: Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 17, nr 3, s. 50-60.

 

Redakcje naukowe

2016: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Łódź [wraz z E. Nowina-Sroczyńską i T. Siemińskim].

2016: Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Łódź [wraz z M. Kępińskim i K. Schatt-Babińską].

2016: Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Łódź [wraz z P. Cichoń].

2016: Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Łódź [wraz z E. Nowina-Sroczyńską].

 

PEŁNIONE FUNKCJE

koordynator studiów podyplomowych Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie (2017-2018): http://www.etnologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (kadencja 2016-2020)

redaktor strony internetowej IEiAK UŁ (wraz z dr A. Krupą-Ławrynowicz)

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe

2016: Krajobraz polderowy – świat stworzony przez ludzi, a nie przez bogów. Holenderskie egzemplifikacje. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy. Uniwersytet Śląski. Cieszyn, 19.05.2016.

2016: Antropologia wojenna. Od nauki stosowanej do instrumentalizacji nauki. I Międzynarodowa Konferencja „Kultura pokoju” pt. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Galiny, 17-19.02.2016.

2015: On Symptoms of Death. Between Biomedicine and Ethnomedicine. Social and Cultural Beliefs of the Brain Death as the Background to Transplantation. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa o Transplantacji pt. Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey, International Visegrad Fund. Bydgoszcz, 10-12.12.2015 r.

2014: Dlaczego boimy się przeszczepów? Antropologiczna refleksja nad transplantacją. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne” pt. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Świerklaniec, 17-19.09.2014 r.

 

Konferencje ogólnopolskie

2016: Tyrania daru. Społeczne i kulturowe implikacje transplantacji. Co tak naprawdę łączy dawcę i biorcę? Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów, 08-10.11.2016.

2016: „Disease” czy „illness”? Choroba w optyce antropologii medycznej. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów, 08-10.11.2016.

2016: Ksenotransplantacja, brud, nieufność. Perspektywa etnomedyczna. XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. Solidarność w czasach nieufności. Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Gdańsk, 14-17.09.2016.

2016: Dwory nad Wolbórką – rekonesans. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dwór/pałac/willa dzisiaj, Uniwersytet Łódzki. Wola Krzysztoporska, 24.05.2016 r.

2016: Regionalista w archiwum. Ojczyzna prywatna w świetle archiwalnych akt stanu cywilnego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Regionalizm w polityce, kulturze i gospodarce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce, 11.01.2016 r.

2015: Transplantacja – stygmatyzacja. Antropologiczna refleksja nad filmowymi portretami osób po przeszczepach. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie, Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 13-15.11.2015 r.

2015: Ciało obce? Społeczne i kulturowe obrazy transplantacji. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Inny – Obcy – Potwór. Społeczno-kulturowe aspekty odmienności przez wieki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 10-11.09.2015 r.

2015: Płeć i wiek a postawy wobec transplantacji. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku, Uniwersytet Łódzki. Łódź, 10.06.2015 r.

2015:  Kobiecość a współczesna protetyka Moda – design – sztuka. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Niepełnosprawność – Pasja” pt. Kobiecość a niepełnosprawność, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 12.05.2015 r.

2015: Z dziejów protezy. Od imitacji części ciała do dzieła sztuki. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Historia kultury ciała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 08-09.05.2015 r.

2015: Nie łączyć z alkoholem, czyli rzecz o napojach energetyzujących w kulturze współczesnej. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 05-06.03.2015 r.

2014: Cud i medycyna. Życie świętych Kosmy i Damiana w legendzie i obrazie. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Emocje – Literatura – Medycyna, Uniwersytet w Białymstoku. Białystok, 05-06.06.2014 r.

2013:  Błazen w późnym PRL-u. O happeningach „Łodzi Kaliskiej”. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku na tle prądów kontrkulturowych w PRL, Uniwersytet Łódzki. Łódź, 09-10.12.2013 r.

 

Konferencje studencko-doktoranckie

2015: Ciało jako teren dla antropologa. Studencko doktorancka konferencja naukowa pt. Młodzi badacze o terenie, Uniwersytet Łódzki. Łódź, 29.04.2015 r.

 

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH NAUKOWO-ORGANIZACYJNYCH KONFERENCJI

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów, 08-10.11.2016 r.

Dwór/pałac/willa dzisiaj, Uniwersytet Łódzki. Wola Krzysztoporska, 24.05.2016 r.

Ubiór – kostium – maska w interpretacjach etnologów, Uniwersytet Łódzki. Łódź, 22.04.2015 r.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia

Podstawy warsztatu naukowego

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia i historia

Antropologia medyczna

Antropologia symboliczna