Dyżury pracowników

DO 30 WRZEŚNIA 2017 PRACOWNICY DYŻURUJĄ W ŚRODY 10.00-12.00, POZA OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYMI NA ĆWICZENIACH TERENOWYCH LUB URLOPACH

DYREKTOR INSTYTUTU

Karpińska Grażyna Ewa prof. UŁ dr hab.

(pokój 232)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH
Orszulak-Dudkowska Katarzyna dr
urlop naukowy

 

Juzala-Deprati Gustaw prof. dr hab.

 

(pokój 228)

 

Kaniowska Katarzyna prof. UŁ dr hab.
urlop zdrowotny

(pokój 221)

 

Kasprzyk Damian dr

(pokój 229)

 

Kępiński Marcin dr

(pokój 228)

 

Krupa-Ławrynowicz Aleksandra dr

(pokój 222)

 

Kujawska Monika dr
piątek 09:00-10:00

(pokój 231)

 

Kuźma Inga dr hab.

(pokój 234)

 

Latocha Sebastian mgr

 

(pokój 228)

 

Nowina-Sroczyńska Ewa prof. UŁ dr hab.

(pokój 218)

 

Piątkowska Krystyna dr

(pokój 234)

 

Piotrowski Marcin dr

(pokój 229)

 

Puś Wiesław prof. dr hab.

(pokój 218)

.

Marta Songin-Mokrzan, dr

 

(pok. 221)

.

SPRAWY STUDENCKIE
Chelińska Małgorzata mgr

(pokój 232A)
poniedziałek-piątek 9.30-13.00