Dziekanat

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY UŁ
90-219 ŁÓDŹ, ul. Kamińskiego 27a
tel.: (042) 635-43-31, (042) 635-40-17
fax.: (042) 635-43-31
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

 

WŁADZE WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UŁ:
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
wtorek 09.00-11.00
czwartek 10.00-12.00
tel. do sekretariatu: (042) 635-43-50

 

Prodziekan ds. Nauki
prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
wtorek 09.00-11.00
czwartek 10.00-12.00
tel. do sekretariatu: (042) 635-61-09

 

Prodziekan ds. Nauczania
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler
poniedziałek 12.00-13.00

wtorek 10.30-12.30

środa 14.00-15.00

tel. do sekretariatu: (042) 635-61-08

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Aneta Pawłowska
wtorek 10.00-12.00
czwartek 10.00-12.00
tel. do sekretariatu: (042) 635-61-10

 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

dr Andrzej Kompa

wtorek 14.30-16.00

czwartek 12.00-14.00

 

Kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ
prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska
wtorek 10.00-12.00
tel. do sekretariatu: (042) 635-61-10

 

Kierownik Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich
prof. UŁ dr hab. Przemysław Waingertner
wtorek 10.00-12.00
tel. do sekretariatu: (042) 635-62-06

 

SPRAWY STUDENCKIE
Kierownik dziekanatu
mgr Beata Buchalska
pokój 05
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
tel.: (042) 635-43-50
godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek 09.00-14.00

 

Studia I i II stopnia
mgr Katarzyna Czupryniak
pokój 03
e-mail: katarzyna.czupryniak@uni.lodz.pl
tel.: (042) 635-61-08
godziny przyjęć:
poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 07.30-12.30
środa 13.00-15.00
czwartek 07.30-12.30
piątek 7.30-12.30