Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe (na studiach licencjackich) studenci odbywają poza uczelnią. Wymiar praktyk stanowi 40 godzin realizowanych w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych) w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury) lub w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się przed ukończeniem studiów na podstawie umowy lub zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu praktyk.

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Etnologia – dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

Kontakt: k.dudkowska@uni.lodz.pl

 

REGULAMIN (pdf)

POROZUMIENIE (doc)

SKIEROWANIE (doc)

WNIOSEK (doc)