Peru

Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka, Peru

.

Region Selva central, Río Tambo, Peru
(lipiec 2016 r. – czerwiec 2019 r.)

.
kierownik projektu: dr Joanna Sosnowska
wykonawca: dr Monika Kujawska

.

projekt finansowany z grantu Sonata Narodowego Centrum Nauki, nr 2015/19/D/HS3/00632

.

Badania z zakresu etnobotaniki medycznej i medycyny komplementarnej wśród społeczności Asháninka z Amazonii peruwiańskiej stanowią kontynuację badań prowadzonych wcześniej przez Joannę Sosnowską, dotyczących udomowienia krajobrazu przez Asháninka znad rzeki Tambo w Peru. Badania terenowe będą prowadzone w trzech etapach w 2016, 2017 i 2018 roku przez kierownika i wykonawcę projektu. Rezultatem projektu będzie materiał etnograficzny i wizualny do napisania książki poświęconej roślinom leczniczym używanym przez Asháninka – materiał ten będzie przygotowywany we współpracy między badaczkami i ekspertami społeczności Asháninka. Książka ta przyczyni się do wzmocnienia praktyk etnomedycznych tej społeczności, jak również będzie stanowiła formę zabezpieczenia ich własności intelektualnej dotyczącej roślin leczniczych. Ponadto wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach międzynarodowych i zaprezentowane w ramach konferencji międzynarodowych. Głównymi tematami realizowanymi w ramach tego projektu są rośliny lecznicze używane przez ekspertów (szamanów, znachorów, położne, etc), ich znaczenie w całym korpusie wiedzy etnomedycznej, jak również sposoby zarządzania roślinami użytecznymi medycznie.

.