Ciekawe linki

Uniwersytet Łódzki
http://www.uni.lodz.pl/

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/

USOS

https://logowanie.uni.lodz.pl/

Bibioteka UŁ

http://www.lib.uni.lodz.pl/

Repozytorium UŁ

http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ
http://lodzregion.uni.lodz.pl/

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
http://www.ptl.info.pl/

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi
http://ptl-lodz.blogspot.com/

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
http://www.ptl.info.pl/odie/?page_id=12

Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ
http://www.zw.uni.lodz.pl/?interdyscyplinarny-zespol-badania-wsi-ul,11

Muzeum Archeologiczne w Etnograficzne w Łodzi
http://www.maie.lodz.pl/

Polski Instytut Antropologii
www.pia.org.pl

Instytut im. Oskara Kolberga
www.oskarkolberg.pl

„Łódzkie Studia Etnograficzne”
http://www.ptl.info.pl/lse/

„Zeszyty Wiejskie”
http://www.zw.uni.lodz.pl/

„ZWAM. Zbiór Informacji do Antropologii Muzealnej”

http://www.ptl.info.pl/zwam/

„Lud”
http://www.ptl.info.pl/?page_id=112

„Tematy z Szewskiej”
http://www.tematyzszewskiej.pl/

„Kultura Współczesna”
http://www.kulturawspolczesna.pl/

„Barbarzyńca”
http://www.barbarzynca.com

Katalog Konferencyjny
http://katalog-konferencyjny.pl/

Baza Konferencji
http://www.bazakonferencji.pl/