Ada Pawlak

Rok ukończenia studiów: 2016
Doktorantka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, prawnik, historyk sztuki i antropolog kultury. Autorka pracy powstałej w Katedrze Prawa Handlowego UŁ „Odpowiedzialność domu aukcyjnego wobec nabywcy dzieła sztuki”. Trener Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kadra Kultury”. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowej agencji interaktywnej i firmie Agitive produkującej aplikacje do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) na urządzenia mobilne. Zainteresowania z zakresu nowych technologii rozwijała w trakcie studiów podyplomowych zakończonych pracami „Nowoczesne technologie komunikacyjne” na kierunku „Komunikacja w Biznesie” w WSPTWP w Warszawie i „Marketing mobilny Przedsiębiorcy 2.0” na kierunku: Marketing interaktywny” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Była odpowiedzialna za cyfrowe opracowanie „Mediateki” i archiwum dotyczącego sztuki nowoczesnej Europy II poł. XXw. w Dziale Naukowym Narodowej Galerii Zachęta. Badania nad technologią w perspektywie antropologicznej kontynuuje na studiach doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowiny-Sroczyńskiej przygotowuje dysertację „Transhumanizm. Ciało, Pamięć. Sztuka”

.

Kondycja współczesnego świata udowadnia, że antropologia kultury jest szczególnie pożądaną specjalnością. Do wykonywania tego fascynującego zawodu absolwent naszego Instytutu jest bardzo dobrze przygotowany, dzięki udziałowi w licznych projektach badawczych prowadzonych przez naszych mistrzów – wspaniałych wykładowców z nieprzeciętną wiedzą i wyobraźnią. Nauka etnologii, to dla mnie podróż przez czas, pozwalająca mi zrozumieć teraźniejszość i miejsce, w którym żyję. Wiedza pochodząca z inspirującej lektury, opowieści i mitów, historycznych świadectw, pracy w terenie oraz praktyczne umiejętności antropologa, takie jak zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, wspierają mnie w codziennym życiu, na każdym jego etapie. Umiejętności jakie posiada antropolog wspomagają adaptację do dynamicznie zmieniającej się i różnorodnej kulturowo rzeczywistości. Wielką radość dało mi doświadczenie autentycznej wspólnoty i atmosfery przyjaźni jaka panuje w Instytucie. Dla mnie intelektualna wyprawa jaką jest studiowanie etnologii to droga, która nigdy się nie kończy. Nieustannie pomaga mi w odkrywaniu kolejnych wymiarów rzeczywistości, zaprasza do poszukiwania ukrytych w świecie znaczeń. Dzięki tej drodze wiem, że życie jest wielopłaszczyznowe i pełne tajemnic, których śladem zawsze warto wyruszyć.