Profil absolwenta

de68b2c2d2

NASI ABSOLWENCI WIELE POTRAFIĄ
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Po etnologicznych studiach licencjackich absolwent potrafi prowadzić samodzielnie badania jakościowe, interpretować wyniki tych badań i opracowywać raporty, przygotowywać antropologiczną diagnozę rozmaitych zjawisk kulturowych, opracowywać scenariusze ekspozycji muzealnych i wystaw oraz analizować dokumenty filmowe, literackie i materiały reklamowe pod kątem ich kulturowych znaczeń. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych, w agencjach turystycznych i pracowniach artystycznych. Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich z etnologii lub na innych studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu etnologii. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)
Po studiach etnologicznych II stopnia absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i prowadzić projekty badawcze, sporządzać krytyczne interpretacje i dokonywać ocen wyników badań, opracowywać raporty i komentarze kulturowe, działać jako ekspert na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych i kulturowych (uchodźcy, emigranci, wykluczeni, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz praktycznie zastosować narzędzia etnograficzne, m.in. w badaniach marketingowych, w analizach organizacji, w Public Relations.
Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku, w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, w agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu.

 

ETNOLOG NA RYNKU PRACY
Absolwenci etnologii przygotowani są do pracy w wielu sektorach współczesnego rynku. Zdobyte na studiach kompetencje i umiejętności pozwalają im realizować się zarówno w pracy w dziedzinie kultury, działań artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych, w działalności społecznej i dyplomacji, jak i w sektorze biznesowym. Pośród absolwentów łódzkiej etnologii są muzealnicy, animatorzy kultury, reporterzy, dziennikarze i nauczyciele, ale także właściciele agencji badawczych, biur podróży czy firm eventowych, trenerzy warsztatów twórczych, copywriterzy, założyciele i członkowie fundacji, a nawet bloggerzy czy managerowie.

 

Czy wiesz, że w publikacji na łamach „Independent” zawód antropologa zajął drugie miejsce pośród profesji, które mają kształtować przyszłość świata w najbliższych latach:
The top 50 jobs of the future
„2. Anthropology: The study of people can take you into almost any career path, anywhere in the world, including education, health care, museum curation, social work, international development, government, organisational psychology, non-profit management, marketing, publishing and forensics” [S. Stack, Are you ready? Here are the top 50 jobs of the future, www.independent.ie, 24.06.2014].

 

O współczesnych możliwościach pracy w zawodzie antropologa napisano także na łamach „Wprost”:
Antropolog bez namaczania
„Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, pracowałby dla Microsoftu, Intela lub Google’a.
Etnolog w wielkiej firmie? Tak, podobnie jak antropolog kultury. Do niedawna przedstawiciele tych specjalności byli postrzegani jako zdziwaczali badacze obcych kultur, zaszywający się na długie miesiące w amazońskiej puszczy, by zrozumieć, dlaczego plemię Hibarów nosi jako trofea zmumifikowane głowy wrogów. Dziś w wielu firmach są tak samo potrzebni jak pracownicy public relations. Antropologiczne obserwacje wykorzystuje się w badaniu rynków nie tylko w Indiach czy Chinach, ale też w Stanach Zjednoczonych i Europie. Gdyby Bronisław Malinowski, pionier antropologii społecznej, żył dzisiaj, jego wiedza zostałyby zapewne wykorzystana przez takie firmy, jak Microsoft, Intel lub Gogle” [A. Niedek, Antropolog bez namaczania, www.wprost.pl, 2006].

 

Więcej informacji o zawodowych możliwościach etnologa można znaleźć w publikacji Etnolog na rynku pracyhttps://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/5116/1/Etnolog%20na%20rynku%20pracy%202013.pdf