WYKŁAD DR RZEPKOWSKIEJ

SPOTKANIE Z DR ALEKSANDRĄ RZEPKOWSKĄ (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu)

 CHOROBA – OD MYŚLENIA MEDYCZNEGO DO MYŚLENIA ANTROPOLOGICZNEGO 

(20 lutego 2015)

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ