Badania etnohistoryczne prowadzone w ramach projektu badawczego Etnografia trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach wiejskich w Polsce. Antropologiczna analiza dokumentów z okresu reformy rolnej (1944) w Polsce centralnej (przykład gminy Łazisko), realizowanego w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, moduł: Granty dla młodych badaczy (11/IDUB/MLOD/2021).

Kwerendy w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim (Oddział w Tomaszowie Mazowieckim) mają na celu identyfikację źródeł trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach wiejskich Polski centralnej. Mikroskala gminy pozwala zastosować etnograficzny aparat badawczy i zrekonstruować synchroniczny obraz powojennego zniknięcia z krajobrazu kulturowego osadników niemieckich. 

Poniemieckość Łodzi i okolic (21 lipca 2021)

W Polsce poniemieckość powszechnie kojarzy się z tzw. Ziemiami Zachodnimi i Północnymi po przesunięciu zachodniej granicy państwa na Odrę i Nysę Łużycką po II wojnie światowej. Zapomina się przy tym o poniemieckości, której doświadczają mieszkańcy współczesnej Polski centralnej. W audycji Izabelli Berkowskiej Radio Łódź na wieczór dr Sebastian Latocha i dr Małgorzata Łapa opowiadają o trudnym poniemieckim dziedzictwie w Polsce centralnej. 

Posłuchaj >>>