DYREKTOR
dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 61 50

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 61 50