U nas zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w terenie dalekim i bliskim. Etnograficzne badania terenowe – które stanowią o unikatowości etnologii i antropologii kulturowej pośród nauk humanistycznych – wpisane są w program studiów I i II stopnia. Studenci włączani są w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze.

Na studiach licencjackich są to 10-dniowe i 14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na I roku oraz 14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na II roku.

Na studiach magisterskich studenci biorą udział w 14-dniowe badania terenowe w semestrze letnim na I roku.

Na przykład:

ZMIANY W KRAJOBRAZIE WSI. PRZYKŁAD GMINY MSTÓW (WOJ. ŚLĄSKIE)

Projekt badawczy realizowany we współpracy w Urzędem Gminy Mstów.

W badaniach wzięli udział studenci I roku studiów licencjackich (kwiecień 2022 r.).

Koordynatorki: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowiczdr Alicja Piotrowska.

MIEJSCA PAMIĘCI I ZAPOMNIENIA. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PÓŁNOCNYCH TERENÓW JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Projekt badawczy realizowany w ramach grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2019.

W badaniach wzięli udział studenci kilku roczników studiów licencjackich i magisterskich (od 2015 do 2017 r.).

Koordynatorzy: dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr hab. Andrzej Paweł Wejland, prof. UŁ.

Strona projektu: http://najurze.uni.lodz.pl/