Nasz Instytut tworzyli i tworzą przede wszystkim ludzie. Oprócz studentów i absolwentów, którzy byli i są ambasadorami łódzkiej etnologii, należy wymienić emerytowanych profesorów oraz aktualnych pracowników i doktorantów.