STUDENCKO-DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO „WAGABUNDA”

To organizacja, której ideą jest stworzenie przestrzeni dla swobodnej wymiany myśli – studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych i badawczych, absolwentów oraz przyjaciół Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Celem WAGABUNDY jest przede wszystkim umacnianie wspólnoty studentów, realizacja projektów badawczych, popularnonaukowych, animacyjnych oraz promocja Instytutu, a także etnologii i antropologii kulturowej poza murami uczelni.

Organizujemy i bierzemy udział w konferencjach naukowych, prowadzimy etnograficzne badania terenowe, publikujemy. Staramy się, by z twórczej myśli swój początek brały konkretne działania: projekcje filmów, debaty, koncerty, warsztaty, wycieczki. Współpracujemy z badaczami i twórcami, ze szkołami, domami kultury i organizacjami pozarządowymi. Do realizacji naszych projektów zapraszamy nie tylko studentów, ich adresatami są również uczniowie i mieszkańcy Łodzi.

Poza wyżej wymienionymi aktywnościami staramy się też organizować działalność popularyzatorską etnologii. Organizujemy spotkania tematyczne, zbiórki dla instytucji, które niosą pomoc innym, staramy się promować Instytut i nasz Wydział. Wszystko to, aby szerzyć antropologiczną wrażliwość i doświadczenie!

Tak jak wagabunda – jesteśmy cały czas w drodze, a podróż, przede wszystkim ta intelektualna, staje się dla nas okazją do zadawania pytań o współczesnego człowieka w jego świecie.

Władze

Monika Raj – przewodnicząca
Kamil Ludwiczak – zastępca przewodniczącego
Karolina Bielecka – sekretarz
dr Alicja Piotrowska – opiekun naukowy 

Kontakt

e-mail: wagabunda.etnologia@filhist.uni.lodz.pl

 

ROBIMY WIELE, ALE Z TWOIMI POMYSŁAMI I PASJĄ ZROBIMY JESZCZE WIĘCEJ

TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE (MATERIAŁY WIDEO)