Nasz Instytut jest siedzibą 3 Redakcji czasopism naukowych

Redagują je pracownicy naszego Instytutu we współpracy z innymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi.

Łódzkie Studia Etnograficzne

Specyfikę ŁSE określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Punktacja przyznana przez MEiN (grudzień 2021): 70 punktów

Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej

ZWAM to forum wymiany myśli naukowej w obszarze antropologii kulturowej i muzeologii. Czasopismo inicjuje i prowadzi dyskusję na temat współczesnego muzealnictwa etnograficznego oraz miejsca, jakie w muzeach może znaleźć antropologia. Czasopismo jest miejscem refleksji antropologicznej nad muzeum jako zjawiskiem kultury.

Punktacja przyznana przez MEiN (grudzień 2021): 40 punktów

Zeszyty Wiejskie

Specyfikę ZW określają dwa słowa klucze: interdyscyplinarność i rural studies. Czasopismo otwiera przestrzeń debaty nad wsią jako przedmiotem badań nauk humanistycznych (m.in. nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa), społecznych (m.in. nauk socjologicznych, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej) i roniczych.

Punktacja przyznana przez MEiN (grudzień 2021): 40 punktów