Sprawami EABKJ zajmuje się:

starszy specjalista

mgr Anna Deredas

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
pokój: 223
e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.planna.deredas@uni.lodz.pl
telefon: +48 42 635 61 62

Dla czytelników Archiwum czynne jest:
poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 10:00-14:00
środa 10:00-14:00
czwartek 10:00-14:00
piątek nieczynne

Archiwum w liczbach

 • 20362

  wywiadów etnograficznych
 • 22348

  fotografii
 • 1466

  prac dyplomowych

Początki EABKJ sięgają 1945 roku, w którym utworzono Katedrę Etnografii UŁ. Od 1946 roku archiwizowane są materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz kwerend archiwalnych w Polsce i Europie. Działalność EABKJ ściśle łączy się z pracami badawczymi studentów i pracowników naszego Instytutu. Archiwum powstało z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (18971984).

W ARCHIWUM

Zasób Etnograficznego Archiwum im. B. Kopczyńskiej-Jaworskiej składa się z 6 działów:

 • wywiadów i obserwacji terenowych;
 • materiałów wizualnych i dźwiękowych (w którym znajdują się fotografie wraz z negatywami, fotografie cyfrowe, negatywy szklane, przezrocza, kasety i szpule magnetofonowe);
 • prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich);
 • druków (katalogi z polskich i zagranicznych wystaw muzealnych);
 • książek i czasopism;
 • materiałów prywatnych (spuścizna naukowa profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej).

Więcej o zasobie EABKJ w m.in. artykule: Karpińska, G.E. (2019). Co znajdziemy w Etnograficznym Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. Kultura i Społeczeństwo, 63(1), 125-131. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.1.11

 

Aby zarezerwować miejsce pracy oraz termin kwerendy, należy skontaktować się z pracownikiem EABKJ.

Materiały archiwalne oraz prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu i do celów naukowych.

Osoby korzystające z zasobu EABKJ muszą okazać na piśmie prośbę o udostępnienie archiwaliów, potwierdzając naukowy cel kwerendy.

Formularz prośby o udostępnienie pracy dyplomowej

Formularz prośby o udostępnienie materiałów archiwalnych

Szczególne przypadki rozpatruje Dyrektor IEiAK UŁ.

 

W Etnograficznym Archiwum przechowywane są tylko te prace dyplomowe, które zostały przekazane przez ich autorów:

(pliki do pobrania po naciśnięciu na datę lub >>>)

ZASADY ARCHIWIZACJI

WYBRANE PROJEKTY

REPOZYTORIUM CYFROWE ZBIORU FOTOGRAFII „Robotnicy w XIX i XX wieku”

W archiwum posiadamy zespół ok. 10 tysięcy reprodukcji fotografii i ich opisów pochodzących z konkursu „Fotografia robotnicza”, ogłoszonego w 1985 r. przez redakcje tygodników „Przekrój” i „Polityka” oraz kwartalnika „Fotografia”. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1881 r., najmłodsze zdjęcia zostały zrobione w latach osiemdziesiątych XX w., mimo że organizatorzy konkursu wyznaczyli 1945 r. jako cezurę końcową. Fotografie przedstawiają robotników i ich rodziny – ludzi pracujących fizycznie w przemysłowych zakładach lub mających prawny status robotników zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach, również w rolnictwie czy w leśnictwie.

 

Fotografie wraz z opisami są zdigitalizowane i umieszczone w repozytorium cyfrowym „Robotnicy w XIX i XX wieku” – grant „Repozytorium cyfrowe zbioru Robotnicy w XIX i XX wieku” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2012–2015) – kierownik dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ.

 

Link do repozytorium >>>