Podstawowe informacje: badania i pracownicy

Główna obszary badań, które prowadzimy to antropologia miasta, pamięci, jedzenia, rzeczy; przeszłość w krajobrazie miasta i wsi; etnobotanika; cyfrowe archiwa; folklor współczesny; teoria etnologiczna i metodologia współczesnej antropologii.

Badamy

  • miejskie przestrzenie (m.in. ulice, dzielnice, cmentarze), miejskie narracje, tożsamość miast i ich mieszkańców, miejskie pejzaże sensoryczne oraz codzienność wielkiego i małego miasta  tematy te odnosimy szczególnie do Łodzi i jej wielokulturowego klimatu społecznego oraz do miasteczek województwa łódzkiego
  • funkcje pamięci w procesie poznania, status pamięci jako źródła wiedzy w antropologii oraz poznawczą wartość kategorii postpamięci i jej możliwe zastosowania w badaniach antropologicznych
  • ślady przeszłości w materialnej i niematerialnej sferze życia społecznego, miejsca pamięci i miejsca zapomnienia, krajobrazy kulturowe i dynamikę ich przemian, dziedzictwo kulturowe i związane z nimi lokalne praktyki oraz strategie działania  terenem naszych eksploracji jest Jura Krakowsko-Częstochowska, niektóre fragmenty Łodzi (ulica Wschodnia, dawne osiedla robotnicze i Bałuty) oraz województwo łódzkie
  • współczesne praktyki kulinarne i ich kulturowo-społeczne konotacje, mody, trendy i ideologie żywieniowe, jedzenie jako element wielu dyskursów: tożsamościowego, ludycznego, etycznego, estetycznego
  • współczesne praktyki zamieszkiwania i estetyzacji przestrzeni domowej, relacje człowiek  przedmiot oraz status i znaczenie przedmiotów w kontekście życia codziennego, kultury popularnej oraz designu
  • możliwości analizy i interpretacji dokumentów przestrzeni prywatnej (m.in. prywatne zapiski rachunkowe) w perspektywie antropologii kulturowej
  • przekazy współczesnego folkloru (miejskiego, środowiskowego, rodzinnego), formy folkloru rozpowszechniane przez media, obecne w obiegu kultury popularnej, w tym zjawisko folkloru internetowego
  • kontynuacje i zmiany zachodzące w ziołolecznictwie i diecie grup migrantów (Polacy w Misiones Argentynie; Metysi paragwajscy w Misiones Argentynie), dzikie rośliny jadalne, znaczenie miejskich ogrodów działkowych w Polsce, archiwalne materiały dotyczące wykorzystania roślin wśród ludności wsi polskiej II RP
  • historię myśli etnologicznej, metodologiczne problemy antropologii i dyscyplin pokrewnych (w tym zagadnienie etyki w badaniach etnograficznych), tożsamość antropologii jako nauki, antropologie przedmiotowe oraz język pojęć współczesnej antropologii

Pracownicy

dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ  kierownik

dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ

dr hab. Monika Kujawska, prof. UŁ

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska